Lịch phỏng vấn EB-5

Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ

Sau khi đơn I-526 được Sở Di trú Mỹ (USCIS) xét duyệt chấp thuận, hồ sơ của Quý vị sẽ được chuyển sang Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để bổ sung giấy tờ cấp visa.

Tại đây nhà đầu tư sẽ theo dõi lịch visa hàng tháng (visa bulletin) để biết khi nào hồ sơ được gọi phỏng vấn.

Lịch phỏng vấn EB-5 là gì?

Lịch phỏng vấn EB-5 là lịch mà theo đó nhà đầu tư sẽ được NVC sắp xếp phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch phỏng vấn sẽ do NVC tự động sắp xếp dựa trên lịch làm việc của Lãnh sự quán Mỹ.

Lịch phỏng vấn chính là bảng A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES trên visa bulletin được công bố hàng tháng.

Vì sao có lịch visa bulletin?

Quốc hội Mỹ quy định số lượng visa cấp cho khối tạo việc làm EB-5 giới hạn bởi 7.1% trên tổng số lượng visa diện việc làm. Trong đó mỗi quốc gia được cấp số lượng visa không vượt quá 7%.

Những ai nộp đơn trước sẽ được xử lý trước, những ai nộp đơn sau xử lý sau. Càng nhiều nhà đầu tư EB-5 nộp đơn thì càng phải chờ lâu.

Do đó, hệ thống lịch visa bulletin ra đời giúp nhà đầu tư chủ động theo dõi thời gian được mời phỏng vấn.

Xem lịch phỏng vấn EB-5 ở đâu?

Trong khoảng ngày 15 – 25 mỗi tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lịch phỏng vấn visa cho tháng tiếp theo. Ví dụ chúng ta đang ở tháng 7/2021, sẽ nhận được lịch phỏng vấn tháng 8/2021.

Nhà đầu tư cần theo dõi lịch này để biết hồ sơ của mình khi nào đến lượt phỏng vấn.

Lịch phỏng vấn chính là bảng A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES trên visa bulletin phần về diện lao động ưu tiên EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES.

Xem lịch phỏng vấn tại địa chỉ sau đây:

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html

Cách đọc hiểu lịch visa bulletin diện EB-5

Trên lịch chiếu khán hàng tháng, nhà đầu tư tìm đến phần dành cho diện lao động ưu tiên EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES.

Lịch phỏng vấn EB-5 chính là bảng A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES như vừa đề cập bên trên.

Lịch visa bulletin tháng 8/2021
Lịch visa bulletin tháng 8/2021

Cách đọc hiểu bảng này như sau:

 • Cột ngang:
  • 5th Non-Regional Center (C5 and T5): Đầu tư EB-5 trực tiếp. C5 vốn đầu tư 1,000,000 USD. T5 vốn đầu tư 500,000 USD.
  • 5th Regional Center (I5 and R5): Đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm vùng. I5 vốn đầu tư 1,000,000 USD, R5 vốn đầu tư 500,000 USD.
 • Cột dọc: VIETNAM, phần dành riêng cho Việt Nam.
 • Giao giữa cột dọc và cột ngang là ngày ưu tiên (ngày nộp hồ sơ) vào Sở Di trú Mỹ. 01APR20 là ngày 01/04/2020. Những hồ sơ có ngày ưu tiên trước ngày này sẽ được xếp lịch phỏng vấn vào tháng tiếp theo.
 • Chữ C, viết tắt Current, ngày hiện tại không phải chờ.
 • Chữ U, viết tắt Unauthorized, không được phép, tức là tháng này họ không mở lịch phỏng vấn.

Lịch visa EB-5 năm 2021

hất độc lịch Visa trên bảng lịch Visa có một số cột trong đó chương trình ib eb5 là cái vòng hai dòng cuối cột dọc đó là quốc gia Việt Nam đầu tư trực tiếp c là chương trình đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng.

 • C5: Đầu tư trực tiếp ngoài khu vực việc làm mục tiêu, số tiền đầu tư 1,000,000 USD
 • T5: Đầu tư trực tiếp vào khu vực việc làm mục tiêu, số tiền đầu tư 500,000 USD
 • I5: Đầu tư qua trung tâm vùng ngoài khu vực việc làm mục tiêu, số tiền đầu tư 1,000,000 USD
 • R5: Đầu tư qua trung tâm vùng vào khu vực việc làm mục tiêu, số tiền đầu tư 500,000 USD (Hầu hết nhà đầu tư chọn hình thức đầu tư này).
Năm 2021Diện C5 và T5Diện I5 và R5
Tháng 115/09/2017U
Tháng 201/10/201701/10/2017
Tháng 322/10/201722/10/2017
Tháng 415/12/201715/12/2017
Tháng 515/02/201815/02/2018
Tháng 615/04/201815/04/2018
Tháng 701/04/2020U
Tháng 8CU
Tháng 9Chờ cập nhậtChờ cập nhật
Tháng 10Chờ cập nhậtChờ cập nhật
Tháng 11Chờ cập nhậtChờ cập nhật
Tháng 12Chờ cập nhậtChờ cập nhật
Lịch visa bulletin 2021 diện EB-5

Giải thích:

 • Định dạng: Ngày/tháng/năm.
 • C: Current, ngày hiện tại.
 • U: Unauthorized, không có lịch.
 • Lịch phỏng vấn tháng 7/2021 diện C5 & T5 tăng rất mạnh, từ ngày 15/04/2018 nhảy đến ngày 01/04/2020.
 • Lịch phỏng vấn tháng 8/2021 diện C5 & T5 tăng rất mạnh, từ 01/04/2020 nhảy đến ngày hiện tại tức tháng 8/2021.
Published
Categorized as Mỹ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *